Booking Policy

För att boka dig på någon utav våra Workshops krävs förbokning samt förskottsbetalning. Du swishar hela summan för workshopen, inklusive anmälningsavgiften, i samband med bokningen. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning. Information om hur du går till väga kommer upp på sista sidan när din bokning är klar.

Endast förbokning gäller även för GRATIS-event. Om du avbokar dig senare än 48 timmar före passets start får du betala priset som klassen kostar på drop-in då du bokat upp en plats som kunde använts utav någon annan.

Workshops:
Hela beloppet inklusive anmälningsavgift betalas i förskott. Vid avbokning senare än 48 h debiteras du hela beloppet för workshopen. Alla workshops kräver förbokning, inga drop-in.

Gratis-event:
Vid avbokning senare än 48 h före passets start debiteras du priset för drop-in. Endast förbokning.

No-show

Bokar du dig på en vanlig klass och inte dyker upp debiteras du priset för klassen på drop-in. Du kan avboka/omboka dig upp till 8 h före passets start. Avbokar du dig senare än detta räknas det som en no-show och du debiteras samma belopp då din plats kunde ha använts av någon annan. Är du osäker på om du kan komma eller ej så är det bättre att du avbokar dig i god tid och kommer på drop-in istället.

För få bokningar

Om en workshop eller special-klass har färre än 4 bokade kan eventet komma att ställas in. Blir en klass eller ett event inställt meddelas du via email minst 3 timmar innan eventets start och vi swishar tillbaka till dig om du har betalat i förskott. Därför är det väldigt viktigt att ditt korrekta mobilnummer fylls i vid bokningstillfället.

Vill du att en klass eller ett event ska bli av så boka dig gärna i god tid innan! Ju fler som bokar sig tidigt desto större är chansen att det blir av.
Du kan alltid gå in och avboka dig om du skulle få ändrade planer :)

Skapa en användare

Du vet väl att du kan skapa ett log-in på vår bokningssida? Detta underlättar för dig när du ska boka dig och du riskerar inte att missa ditt bekräftelsemail pga felaktigt ifylld mailadress. Det är superenkelt! När du har bokat dig på ett pass trycker du på “Skapa konto” på sista sidan och väljer ett lösenord. Klart! Nästa gång du vill boka ett pass trycker du bara på “Logga In” uppe i högra hörnet så är alla uppgifter ifyllda och klara.


BOOKING POLICY

In order to book in for any of our Workshops, pre-booking and advance payment are required. You swish the entire amount for the workshop, including the registration fee, during the booking. The registration fee will not be refunded in case of cancellation. Information on how to proceed will appear on the last page when your booking is completed.

Pre-booking is also required for FREE events. If you cancel later than 48 hours before start, you will have to pay the price for the class on drop-in because you booked a spot that could’ve been used by someone else.

Workshops:
The entire amount including the registration fee is paid in advance. If canceled later than 48 hours, you will be charged the full amount for the workshop. All workshops require pre-booking, no drop-in.

Gratis-event:
If canceled later than 48 hours before start, you will be charged the drop-in price. Pre-booking is required.

NO-SHOW

If you book in to a class and don’t show up, you will be charged the price for the class on drop-in. You can cancel/reschedule up to 8 hours before start. If you cancel later than this, it will count as a no-show and you will be charged the same amount as your place could have been used by someone else. If you are unsure if you can come or not, it is better that you cancel your reservation well in advance and arrive as drop-in instead.

too few bookings

If a workshop or special-class has less than 4 booked, the event may be canceled. If a class or event is canceled, you will be notified via email at least 3 hours before the event and we will swish back to you if you have paid in advance. Therefore, it is very important that your correct mobile number is filled in at the time of booking.

If you want a class or an event to happen, please book ahead well in advance! The more people who book early, the greater the chance that it will run.
You can always cancel if your plans change :)

Create a login

Did you know that you can create a login on our booking page? This makes it easier for you when you book and you do not risk missing your confirmation email due to incorrectly filled in email address. It's super easy! When you have completed your booking, press "Create account" on the last page and select a password. Done! The next time you want to book a class, just press "Log In" at the top right corner and all your details are already filled in for you.